נדלן ויוקר המחיה: המגמות, האתגרים והפתרונות


מחירי הדירות בישראל ממשיכים לעלות בקצב מהיר, ומעמיסים על הציבור את העומס של יוקר המחייה. בשנת 2022, מחירי המדדים לצרכן, שנקראו "מדד יוקר המחייה ב-5%, בעיקר בשלייה בסעיפי צרכן, תחזוקת דיור, מחירי מזון ואנרגיה. בנוסף, מדד המחירים לנדל"ן, שמשקף את שווי השוק של הנכסים, עלה ב-9.4% בשנה שעברה.

העליות האלה משפיעות באופן משמעותי על איכות החיים של האזרחים, שחוויתי את ההבדל בברוטו שלהם. לדוגמא, אם ב-2017 משפחה שהרווחה 10,000 ש"ח לחודש מיכלה לקנות 0.7% מדירה בממוצע, אז ב-2022 אותה משפחה מיכלה לרכוש רק 0.5% מדירה. של בנק ישראל.