ניגריה מתלבטת בנוגע לקריפטו


ניגריה מנסה להתחרות בקריפטו על ידי ניסיון להשתמש בנכסים דיגיטליים למטרות תשלום.
הרשות לניירות ערך מתלבטת בנושא ומבקשת לאפשר שימוש בהון סמלי או רכוש, אך לא קריפטו.

הרגולטור בוחן בקשות לחילופי נכסים דיגיטליים ולבורסות דיגיטליות, אך רק לאחר שנה של "דגירה רגולטורית" ותחת ניטור SEC.

לפני שהבנק המרכזי הכפיל את השלטון המגביל שלו, ניגריה הייתה ממוקדת בקריפטו ומנסה להחזיר את המעמד הזה גם עכשיו.
למרות התנגדות הבנק המרכזי, קיימות ניסיונות לכלול קריפטו בהיקף התקנות ולהכיר בו כהון להשקעה.